Τηλεφωνήστε μας213-0272695, 6984-137030

Το σύστημα της αυτόνομης θέρμανσης , προτείνεται από:

  • Το Υπουργείο Περιβάλλοντος με τον Κανονισμό Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (Κ.ΕΝ.Α.Κ.) - Αθήνα 30 Μαρτίου 2010 Αριθ. πρωτ.: Δ6/Β/οικ.5825 - Φ.Ε.Κ. Αρ. Φύλλου 407 9 Απριλίου 2010.
  • Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΤΕΕ) με το κείμενο αναθεώρησης της ΤΟΤΕΕ 2427/83 (Κατανομή Δαπανών Θέρμανσης Κτιρίων).
  • Απο το ΦΕΚ 880, 19-08-1998
  • Απο το νόμο 3661 , 19-05-2008

 

Πρόταση νόμου ΤΕΕ

Φεκ 880 , 19-08-1998

Nόμος 3661 , 19-05-2008