Τηλεφωνήστε μας213-0272695, 6984-137030

                                              

                

Αναλαμβάνουμε όλες τις απαραίτητες διαδικασίες για τη σύνδεση - εγκατάσταση                                                                          του   Φυσικού Αερίου στο διαμέρισμα ή στη πολυκατοικία σας .

     

  • Αίτηση σύνδεσης.
  • Σύνταξη και κατάθεση μελέτης εγκατάστασης Φυσικού Αερίου.
  • Κατασκευή της εσωτερικής εγκατάστασης.
  • Ρύθμιση των συσκευών αερίου.
  • Έκδοση των απαραίτητων πιαστοποιητικών. 
  • Παράδοση της εγκατάστασης σε λειτουργία.